Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Cyklostezka Bratrušov
Odesílatel Eva Zatloukalová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2018 11:47:38
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (566.41 KB)
- Výkaz výměr - oprava.zip (471.90 KB)
- B4.1.2. - Schéma zapojení veřejného osvětlení.pdf (299.21 KB)