Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávky vody ve vratných barelech a pronájem/výpůjčka výdejníků vody
Odesílatel Petra Štefečková
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.09.2019 14:03:12
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky k VZMR na dodávky barelové vody, kelímků a pronájem/výpůjčku výdejníků vody pro Městský úřad Šumperk


Přílohy
- g2953409_VZMR barelová voda 2019_Zadávací podmínky.pdf (238.48 KB)
- VZMR_dodávka vody v barelech_krycí list.docx (33.44 KB)
- RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 2019.docx (31.08 KB)