Profil zadavatele: Kino Oko Šumperk

  • Název: Kino Oko Šumperk
  • IČO: 00851400
  • Adresa:
    Masarykovo nám. 3, 787 01 Šumperk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_1181.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace zvuku v kině Oko
podlimitní Zadáno 21.11.2017 12.12.2017 10:00
Pronájem bufetu Kino Oko Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2014 21.05.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016