Profil zadavatele: Divadlo Šumperk, s.r.o.

  • Název: Divadlo Šumperk, s.r.o.
  • IČO: 25875906
  • Adresa:
    Komenského 312/3
    78701 Šumperk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_1418.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení