Profil zadavatele: Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace

  • Název: Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace
  • IČO: 60801085
  • Adresa:
    Evaldova 1907/25
    787 01 Šumperk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_860.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 357188
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_display_860.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Generála Krátkého 28 - dodávka a montáž herních prvků
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2014 25.04.2014 09:00
MŠ Vrchlického 19 - dodávka a montáž herních prvků
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2014 25.04.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016