Veřejná zakázka: Oprava chodníku na ul. Wolkerova v Šumperku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1202
Systémové číslo: P23V00000001
Datum zahájení: 06.03.2023
Nabídku podat do: 17.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava chodníku na ul. Wolkerova v Šumperku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je oprava povrchu (souvislé udržovací práce) stávajícího chodníku o celkové délce 122 m a šířce 2,0 m (betonová dlažba).

Oprava bude spočívat k odebrání vrchní a ložní vrstvy stávajícího chodníku. Dojde k provedení krytové vrstvy pomocí betonové zámkové dlažby. Stávající kamenné obruby budou repasovány – budou vytrhány, očištěny a znova osazeny do nového bet. lože. Stávající přídlažba ze žulových kostek (dvojřádek), bude také repasována – vložena do nového betonového lože s respektováním stávající živice.
V období realizace stavby může dojít ke stavebním pracem jiného zhotovitele -pokládka kabelů na pozemku parc. č. 1394/4, 1395/2 a 2115/7, kterého je Zhotovitel povinen strpět.
Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost a koordinovat realizaci stavby s ostatními zhotoviteli.
Obruba je vodící bezpečnostní zařízení, které vytváří vyvýšení vybrané dopravní plochy. Výška kamenné obruby oproti vozovce bude + 10 cm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: Majetkoprávní odbor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky