Veřejná zakázka: Komunikace Zábřežská - zpracování projektové dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1217
Systémové číslo: P23V00000016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-025956
Datum zahájení: 08.03.2023
Nabídku podat do: 27.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komunikace Zábřežská - zpracování projektové dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci části komunikace Zábřežská (parc. č. 2080/2 k. ú. Šumperk) a provádění autorského dozoru v průběhu realizace stavby.
Projektová dokumentace bude mj. řešit i část ulice Alšovy a protilehlou křižovatku s ul. Bří Čapků.
Předmětem plnění je nové uspořádání komunikace Zábřežské vč. napojení vedlejších komunikací - cyklopruhy, autobusové zálivy, chodníky, návrh parkovacích míst, plochy pro sběrná místa pro odpad, veřejné osvětlení vč. SMART technologie, zeleň, příp. vyvolané přeložky sítí. Součástí PD bude úprava pozemku p.č. 547/1 k.ú. Šumperk – parkovací stání, chodníky, plocha pro sběrné místo pro odpad, veřejné osvětlení vč. SMART technologie, zeleň.
Zhotovitel PD si zajistí geodetické zaměření dotčené lokality, cena za geodetické práce bude zahrnuta do celkové ceny díla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: Odbor strategického rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky