Veřejná zakázka: Oprava chodníku kolem ZŠ Šumavská a ZŠ Schola Viva v Šumperku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1345
Systémové číslo: P24V00000042
Datum zahájení: 20.06.2024
Nabídku podat do: 02.07.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava chodníku kolem ZŠ Šumavská a ZŠ Schola Viva v Šumperku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je oprava povrchu (souvislé udržovací práce) stávajícího chodníku o délce 56, 22, 46, 28 a 64 m a šířce 2,2 m.

Oprava bude spočívat k odebrání vrchní a ložní vrstvy stávajícího chodníku. Dojde k provedení krytové vrstvy pomocí betonové zámkové dlažby. Stávající betonové obruby budou vytrhány a budou osazeny nové. Povrch je ze živice a z bet. dlažby 30/30 cm.

Dojde k výměně ložní a vrchní vrstvy komunikace ve stávající šířce místní komunikace – chodníku.
Základní příčný sklon bude jednostranný max. 2,0 %. Dojde k minimální změně nivelety komunikace. Maximálně však dle vyhlášky 104/1997 Sb., §15. Odvodnění bude zabezpečeno pomocí příčného sklonu do pásu zeleně.

Povrch bude z betonové dlažby, s fazetou 200/100 mm, tl. 6 cm, barva šedá.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: Majetkoprávní odbor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy