Veřejná zakázka: ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, ODVOZU A ODSTRANĚNÍ (VYUŽITÍ) SMĚSNÉHO, BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO A OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU, STAVEBNÍHO ODPADU, PNEUMATIK A NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO MĚSTO ŠUMPERK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 686
Systémové číslo: P16V00000089
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2016-006212
Datum zahájení: 12.12.2016
Nabídku podat do: 01.02.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, ODVOZU A ODSTRANĚNÍ (VYUŽITÍ) SMĚSNÉHO, BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO A OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU, STAVEBNÍHO ODPADU, PNEUMATIK A NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO MĚSTO ŠUMPERK
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Služby spojené se zajištěním sběru, odvozu a odstranění směsného, biologicky rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro město Šumperk, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a zajištění jejich údržby.
Příloha č. 5, podle které se stanoví nabídková cena, zahrnuje úkony, které se mohou v průběhu celé zakázky vyskytnout, ale nejsou zadavatelem požadovány ihned na začátku plnění. Skutečný požadavek zadavatele na počátku plnění veřejné zakázky vyplývá z přílohy č. 7 Umístění nádob. Tj. pravidelný svoz směsného komunálního odpadu bude probíhat kontinuelně nejméně od každého svozového místa 1x týdně a v odůvodněných případech 2x až 3x týdně. Dále zadavatel upozorňuje, že v průběhu plnění veřejné zakázky může vyžadovat změnu typů svozových nádob, dle okamžitých potřeb občanů a aktuální situace potřeb zadavatele. Množství produkovaných odpadů je také proměnné a může se v průběhu plnění zakázky měnit dle okamžité situace potřeb občanů a dle opatření vydaných zadavatelem a jiných subjektů spolupodílejících se na organizování systému nakládání s odpady u zadavatele. Svoz objemného a biologicky rozložitelného komunálního odpadu z veřejného prostranství a ze sběrných dvorů (Anglická 1 a Příčná 30), svoz stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu bude realizován dle okamžitých potřeb zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: Odbor životního prostředí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jesenická 31, 787 01 Šumperk

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky