Veřejná zakázka: Dodávka skladu chemikálií na Bratrušovském koupališti v Šumperku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 916
Systémové číslo: P19V00000038
Datum zahájení: 30.06.2019
Nabídku podat do: 11.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka skladu chemikálií na Bratrušovském koupališti v Šumperku
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je dodání mobilního skladu dle technické specifikace, která je přílohou smlouvy o dílo. Místo dodání je před vstupem do areálu Bratrušovského koupaliště v Šumperku, p.č. 565/16, k. ú. Dolní Temenice (dále „místo plnění“). Součástí zakázky je nejenom výroba skladu, ale i doprava na místo plnění a umístění na předem připravené betonové patky - 8ks, schéma základových patek je přílohou zadávací dokumentace. Základové patky nejsou předmětem díla. Přístup na místo plnění je přes ulice Gagarinova, Tylova a přes mostek šířky 6,88m, nosnost mostku není známa. Druhý alternativní přístup by byl podél plotu Br. koupaliště od ulice Šumavská podél Br. potoka.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Podniky města Šumperka a.s.
 • IČO: 65138163
 • Poštovní adresa:
  Slovanská 255/21
  78701 Šumperk

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podniky města Šumperka, a. s.
Slovanská 255/21, Šumperk 790 01

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy