Veřejná zakázka: PD - Kino Oko - vestavba malého sálu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 949
Systémové číslo: P19V00000071
Datum zahájení: 22.11.2019
Nabídku podat do: 07.01.2020 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - Kino Oko - vestavba malého sálu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na akci: „Kino Oko – vestavba malého sálu“.
Podkladem pro zpracování nabídky a následně PD je studie vypracovaná architektonickým ateliérem Skoumal/Heřmanský, varianta vestavba a odborné posouzení šikmé střechy vypracované DEKPROJEKTEM s.r.o.

PD bude mj. řešit zateplení obvodové konstrukce, systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, venkovní stínící techniku určenou ke snížení letní tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy a rekonstrukci střech.

Budova po realizaci projektu musí splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: Odbor strategického rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
MěÚ Šumperk, Jesenická 31

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky