Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa – část A a část B
Odesílatel Eva Zatloukalová
Organizace odesílatele Město Šumperk [IČO: 00303461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2021 10:49:56
Předmět Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace

vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace vč. opravených výkazů výměr


Přílohy
- Vysvětlení č. 2.pdf (339.90 KB)
- Výkaz výměr - část A ze dne 24.6.2021.xlsx (376.82 KB)
- Výkaz výměr - část B ze dne 24.6.2021.xlsx (389.49 KB)