Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě technických problému se systémem nebo přihlášením kontaktujte prosím podporu systému E-ZAK na emailu: nebo tel: +420 538 702 719.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení posiloven Zimního stadionu v Šumperku
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2023 11.12.2023 11:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.11.2023 16.11.2023 09:00
Dodávání obsahu Šumperského zpravodaje – externí redaktor
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.11.2023 24.11.2023 10:00
Oprava stávajících, technicky nevyhovujících rozvodů TUV ul. Vrchlického – V2 při tepelném zdroji K11
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.10.2023 15.11.2023 11:00
Oprava stávajících, technicky nevyhovujících rozvodů TUV ul. Vrchlického – V1 při tepelném zdroji K11
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.10.2023 15.11.2023 11:00
Kino Oko - interiér vestavby malého sálu
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.10.2023 20.11.2023 10:00
Oprava bazénové fólie a pořízení vodní atrakce na Bratrušovském koupališti v Šumperku
Podniky města Šumperka a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 19.10.2023 09.11.2023 11:00
Šumperk, ul. Fibichova - dětské hřiště
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2023 15.11.2023 10:00
MŠ Prievidzská - měření a regulace vytápění
Město Šumperk
podlimitní Vyhodnoceno 12.10.2023 31.10.2023 10:00
Pořízení pultu centralizované ochrany (PCO) MP Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2023 25.10.2023 10:00
Revitalizace bývalého areálu "Hedva" - zpracování projektové dokumentace
Město Šumperk
nadlimitní Hodnocení 11.10.2023 14.11.2023 10:00
Sběr, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu - papír, plasty, sklo, nápojový karton a kovy ve městě Šumperku
Město Šumperk
nadlimitní Hodnocení 11.10.2023 13.11.2023 10:00
Výběrové řízení na výkon funkce městského architekta
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2022 01.04.2022 12:00
Elektromobil formou operativního leasingu a dodávka a instalace chytré dobíjecí stanice
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.02.2020 20.02.2020 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jesenická v Šumperku v úseku od prodejny Penny Market po ulici M.R Štefánika
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 25.06.2018 10:00
všechny zakázky