Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Do odborných učeben bez bariér - 4. ZŠ Šumperk - nábytek a technické vybavení učeben
Město Šumperk
nadlimitní Příjem nabídek 23.09.2022 31.10.2022 10:00
Dodávání obsahu městského periodika – měsíčníku Šumperský zpravodaj včetně příloh
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2022 29.09.2022 12:00
Tisk a distribuce Šumperského zpravodaje na rok 2023
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2022 29.09.2022 12:00
Revitalizace parku Cihelna v Šumperku - zpevněné plochy
Město Šumperk
nadlimitní Hodnocení 29.08.2022 29.09.2022 10:00
ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk - sanace vlhkého zdiva – III. etapa
Město Šumperk
podlimitní Vyhodnoceno 27.08.2022 13.09.2022 10:00
Do odborných učeben bez bariér - 4. ZŠ Šumperk - stavební práce
Město Šumperk
podlimitní Vyhodnoceno 19.08.2022 07.09.2022 10:00
Nemocnice Šumperk – výměna výtahu č. 30 v pavilonu C a výtahů č. 35, 36 v pavilonu B
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.07.2022 04.08.2022 10:00
Rekonstrukce ulice Wolkerova
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.06.2022 13.07.2022 11:00
Stavební úpravy objektu č. p. 39 v k. ú. Krásné u Šumperka
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.06.2022 12.07.2022 11:00
ZŠ Šumavská, Šumperk - stavební úpravy hygienických zařízení ve 2.a 3.NP pavilon A
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2022 20.06.2022 11:00
Projektová dokumentace - ZŠ Šumavská 21,Šumperk - Revitalizace systému měření a regulace vytápění
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2022 14.04.2022 11:00
Rekonstrukce vodovodní přípojky pro objekt 1.ZŠ Dr.E.Beneše 1, Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2022 28.03.2022 10:00
Základní škola 8.května 63,Šumperk-oprava osvětlení tělocvičny
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2022 15.03.2022 11:00
Výběrové řízení na výkon funkce městského architekta
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2022 01.04.2022 12:00
Rekonstrukce Domu kultury Šumperk – zpracování projektové dokumentace
Město Šumperk
nadlimitní Vyhodnoceno 18.01.2022 21.02.2022 10:00
všechny zakázky