Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace dvorního traktu Jesenická - Palackého
Město Šumperk
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2019 04.03.2019 14:00
Most Tylova M1, Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.02.2019 25.02.2019 11:00
Oprava rozvodů tepla a teplé užitkové vody na zdroji K13-Hybešova, topná větev Jesenická v Šumperku-2019
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.01.2019 18.02.2019 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ul. Tyršova v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.01.2019 24.01.2019 10:00
Přestupní terminál Šumperk
Město Šumperk
podlimitní Příjem nabídek 14.01.2019 12.03.2019 10:00
Metropolitní optická síť města Šumperka, Propojení úseku Knihovna 28. října – MěÚ Jesenická – zemní práce, uložení chráničky
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.12.2018 28.01.2019 11:00
Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém Města Šumperka
Město Šumperk
nadlimitní Hodnocení 11.12.2018 14.01.2019 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.12.2018 17.12.2018 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.12.2018 14.12.2018 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ul. Čičákova v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.12.2018 14.12.2018 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.
Město Šumperk
podlimitní Vyhodnoceno 26.11.2018 14.12.2018 08:30
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.11.2018 17.12.2018 12:00
ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, SVOZU A TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (PLAST, SKLO, NÁPOJOVÝ KARTON A PAPÍR) V ŠUMPERKU
Město Šumperk
nadlimitní Hodnocení 22.11.2018 08.01.2019 13:00
Dodávka stolu pro řečníka do obřadní síně radnice v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2018 14.11.2018 12:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici 8.května mezi ulicemi Jeremenkova a Bachmačská (zadní vchody č.o.58,60,62,64,66) v Šumperku.
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2018 10.07.2018 10:00
všechny zakázky