Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Radnice – nám. Míru 1, Šumperk – rekonstrukce hygienických zařízení a kuchyněk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2022 11.07.2022 10:00
Rekonstrukce ulice Wolkerova
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2022 13.07.2022 11:00
Stavební úpravy objektu č. p. 39 v k. ú. Krásné u Šumperka
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2022 12.07.2022 11:00
ZŠ Sluneční, Šumperk - rekonstrukce hygienického zařízení
Město Šumperk
podlimitní Příjem nabídek 09.06.2022 11.07.2022 10:00
Do odborných učeben bez bariér - 1. ZŠ Šumperk - stavební práce
Město Šumperk
podlimitní Hodnocení 07.06.2022 28.06.2022 10:00
ZUŠ Šumperk - sanace vlhkosti zdiva
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2022 23.06.2022 10:00
ZŠ Šumavská, Šumperk - stavební úpravy hygienických zařízení ve 2.a 3.NP pavilon A
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2022 20.06.2022 11:00
Pronájem 28 ks výpočetní techniky pro zabezpečení zpracování výsledků voleb
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.05.2022 06.06.2022 10:00
Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Hrabenovská v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.05.2022 25.05.2022 09:00
Provoz sběrného dvora, ul. Příčná 30 v Šumperku
Město Šumperk
podlimitní Hodnocení 05.05.2022 30.05.2022 10:00
Portál občana
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2022 24.05.2022 09:00
Do odborných učeben bez bariér - 1. ZŠ Šumperk - nábytek a technické vybavení učeben
Město Šumperk
nadlimitní Hodnocení 22.04.2022 31.05.2022 11:00
Úklid klestu a zalesňování 2023
Podniky města Šumperka a.s.
podlimitní Příjem nabídek 20.04.2022 30.06.2022 11:00
Projektová dokumentace - ZŠ Šumavská 21,Šumperk - Revitalizace systému měření a regulace vytápění
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2022 14.04.2022 11:00
Revitalizace parku Cihelna v Šumperku
Město Šumperk
nadlimitní Vyhodnoceno 11.03.2022 14.04.2022 11:00
všechny zakázky