Veřejná zakázka: Oprava propustku u domu č.p. 81, ul. Bohdíkovská, Šumperk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1266
Systémové číslo: P23V00000065
Datum zahájení: 31.07.2023
Nabídku podat do: 16.08.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava propustku u domu č.p. 81, ul. Bohdíkovská, Šumperk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby: „Oprava propustku u domu č.p. 81, ul. Bohdíkovská, Šumperk“
V rámci opravy propustku dojde k přestavbě stávajícího propustku.
Mostní objekt je navržen jako rámová propust z prefabrikovaných nosných rámů. Na propustku budou provedeny železobetonové římsy a osazeno normové zábradlí. Dno rámového propustku bude vydlážděno z kamenné dlažby do betonu. Na vtokové straně objektu budou zhotovena kolmá křídla z gabionů, dno mezi křídly bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu.
Na výtokové straně rámový propustek navazuje na stávající kamenné břehové zdi. Dno toku mezi břehovými zdmi bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu.
Stávající místní komunikace bude rozšířena, v místě mostního objektu bude proveden asfaltový povrch vozovky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: Odbor strategického rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky