Veřejná zakázka: Oprava povrchu stávající zpevněné plochy v areálu bývalých kasáren v Šumperku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1304
Systémové číslo: P24V00000001
Datum zahájení: 02.02.2024
Nabídku podat do: 12.02.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava povrchu stávající zpevněné plochy v areálu bývalých kasáren v Šumperku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je oprava povrchu (souvislé udržovací práce) stávající komunikace o celkové výměře 2 605 m2.
Oprava bude spočívat k odfrézování obrusné (100%) vrstvy stávajícího krytu ze živice. Dále dojde částečně k odfrézování ložní vrstvy živice – daný úsek vykazuje hlubší nerovnosti. Součástí bude předláždění a doplnění stávajících odvodňovacích žlabů ze žulových kostek, výměna stávajících betonových obrub a doplnění jednořádku ze žulových kostek pro oddělení majetkoprávních hranic. Dále dojde k výměně stávajících uličních vpustí a doplnění příčných odvodňovacích žlabů v rámci stejné výměry v daném území.
Základní příčný sklon bude jednostranný max. 2,0 %. Ve směrových obloucích dojde ke změně příčného sklonu dle tabulky č. 10 z normy ČSN 73 6110. Dojde k minimální změně nivelety komunikace. Maximálně však dle vyhlášky 10/1997 Sb., §14. Odvodnění bude zabezpečeno pomocí příčného a podélného sklonu komunikace, který odvede dešťovou vodu pomocí žulových žlabů do vyměněných uličních vpustí a doplnění příčných odvodňovacích žlabů do stávající jednotné kanalizace. Množství dešťových vod je pro dané území stejné.
Povrch bude ze živice. V rámci ofrézování povrchu komunikace dojde ke krátkodobému porušení stávajícího vodorovného dopravního značení, které se obnoví a doplní o nové. Dále dojde k doplnění svislého dopravního značení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: Majetkoprávní odbor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky