Veřejná zakázka: Dům kultury - zpracování projektové dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 903
Systémové číslo: P19V00000025
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-017276
Datum zahájení: 22.05.2019
Nabídku podat do: 24.06.2019 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dům kultury - zpracování projektové dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu kultury, Fialova 416/3, Šumperk, par. č. St. 184/3 k. ú. Šumperk. Vybraný dodavatel bude povinen zpracovat kompletní projektovou dokumentaci obsahující veškeré náležitosti stanovené vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Projektová dokumentace musí odpovídat platným právním předpisům a požadavkům zadavatele.
Projektová dokumentace bude respektovat dispoziční uspořádání navržené ve studii. Současně bude řešit zpevněné plochy (resp. parkování) od ul. Fialova, statiku a vlhkost budovy, zelené střechy a průchod mezi hlavním vstupem a jižním křídlem Pavlínina dvora.
Zhotovitel provede kontrolu předaného zaměření a zajistí si doměření stávajícího stavu (zejména prostory současné diskotéky a kavárny – m.č. 129, 130, 146), a příp. doplnění geodetického zaměření venkovních ploch (pokud bude potřebovat) a zpracování energetického posouzení budovy (aktualizace a příp. zapracování nově navržených opatření).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: Odbor strategického rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky