Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Klapperothova manufaktura - oplocení
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2021 20.09.2021 14:00
„Nemocnice Šumperk – modernizace technologie chlazení VZT jednotek“
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.08.2021 10.09.2021 09:00
Do odborných učebn bez bariér - 5. ZŠ Šumperk - nábytek
Město Šumperk
nadlimitní Hodnocení 06.08.2021 07.09.2021 10:00
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Šumperk
Město Šumperk
nadlimitní Příjem nabídek 02.08.2021 15.10.2021 11:00
Klapperothova manufaktura - střecha
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.07.2021 11.08.2021 14:00
Revitalizace parku Cihelna v Šumperku - zeleň
Město Šumperk
nadlimitní Hodnocení 15.07.2021 17.08.2021 10:00
Pronájem 28 ks výpočetní techniky pro zabezpečení zpracování výsledků voleb do PS PČR - 8. a 9. října 2021
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.06.2021 26.07.2021 10:00
Elektromobil formou operativního leasingu a dodávka a instalace chytré dobíjecí stanice
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.02.2020 20.02.2020 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jesenická v Šumperku v úseku od prodejny Penny Market po ulici M.R Štefánika
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 25.06.2018 10:00
Adventní program a vánoční trhy v Šumperku 2018
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.12.2017 01.03.2018 10:00
Sklad chemikálií na Bratrušovském v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2017 04.07.2017 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jeremenkova a Jesenická v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
všechny zakázky