Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sklad chemikálií na Bratrušovském koupališti v Šumperku
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2019 19.06.2019 10:00
Metropolitní optická síť města Šumperka – montáž mikrotrubiček a montáž opt. kabelů
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2019 18.06.2019 11:00
Dům kultury - zpracování projektové dokumentace
Město Šumperk
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2019 24.06.2019 14:00
Oprava povrchu místní komunikace na ul. Uničovské v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2019 29.05.2019 10:00
Klapperothova manufaktura - statika zdiva a rekonstrukce krovu
Město Šumperk
podlimitní Hodnocení 10.05.2019 03.06.2019 14:00
Oprava amfiteátru. Sady 1. máje, Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2019 26.04.2019 10:00
ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd
Město Šumperk
nadlimitní Vyhodnoceno 10.04.2019 21.05.2019 10:00
Rekonstrukce malé tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2019 30.04.2019 10:00
Rekonstrukce stávajícího chodníku a zpevněných ploch na ulici Balbínova v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.03.2019 29.03.2019 10:00
Ulice Školní, Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.03.2019 09.04.2019 11:00
Technické zhodnocení chodníku na ul. Jesenická v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.03.2019 22.03.2019 10:00
Oprava hlavního rozvodu tepla (ÚT) a teplé vody (TV) při tepelném zdroji K14- Uničovská, Šumperk
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.03.2019 20.03.2019 11:00
Most Tylova M1, Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2019 25.02.2019 11:00
Technické zhodnocení chodníku na ul. Tyršova v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.01.2019 24.01.2019 10:00
ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, SVOZU A TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (PLAST, SKLO, NÁPOJOVÝ KARTON A PAPÍR) V ŠUMPERKU
Město Šumperk
nadlimitní Hodnocení 22.11.2018 08.01.2019 13:00
všechny zakázky