Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření parkoviště u nemocnice na ul. Zábřežské, Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2018 12.06.2018 11:00
Modernizace zimního stadionu v Šumperku - etapa 2b
Podniky města Šumperka a.s.
podlimitní Hodnocení 08.05.2018 24.05.2018 10:00
Dodávka diskového pole a zálohovací deduplikační jednotky
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2018 25.05.2018 14:00
Dům kultury - zpracování projektové dokumentace
Město Šumperk
podlimitní Hodnocení 27.04.2018 23.05.2018 10:00
„Oprava rozvodů tepla a teplé užitkové vody na zdroji K6 Bratrušovská v Šumperku - větev Bratrušovská 4,2“
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2018 16.05.2018 10:00
Nemocnice Šumperk – stavební úpravy lůžkového oddělení ve 2.NP pavilonu E
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.04.2018 10.05.2018 10:00
Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku - teplovod
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.02.2018 09.03.2018 10:00
Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku - Šumperk č.p. 2819, Lidická 81
Podniky města Šumperka a.s.
nadlimitní Vyhodnoceno 27.12.2017 10.04.2018 10:00
Adventní program a vánoční trhy v Šumperku 2018
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.12.2017 01.03.2018 10:00
Sklad chemikálií na Bratrušovském v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2017 04.07.2017 10:00
Modernizace Zimního stadionu Šumperk - etapa 2a, slaboproud
Podniky města Šumperka a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 23.05.2017 21.06.2017 14:00
Modernizace Zimního stadionu Šumperk - etapa 2a
Podniky města Šumperka a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 01.03.2017 21.03.2017 14:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jeremenkova a Jesenická v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
všechny zakázky