Veřejná zakázka: Rekonstrukce Domu kultury Šumperk – zpracování projektové dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1099
Systémové číslo: P22V00000009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-002945
Datum zahájení: 18.01.2022
Nabídku podat do: 21.02.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce Domu kultury Šumperk – zpracování projektové dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, případně dokumentace pro vydání společného povolení, podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, („vyhláška o dokumentaci staveb“), včetně zajištění veškerých potřebných podkladů v rámci předprojektové přípravy (zajištění stavebně technických průzkumů, měření, sond, zkoušek, diagnostiky apod.), statických posouzení apod., a provedení související komplexní inženýrské činnosti, jejímž výstupem bude vydané pravomocné stavební povolení, případně společné povolení (vyjma podání samotné žádosti o vydání stavebného povolení nebo společného povolení), zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, podle ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, („vyhláška o dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací“), poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele (zejména součinnosti v rámci přípravy vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace, součinnost při hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení apod.), a v provádění autorského dozoru v průběhu provádění díla (realizace stavby). Předmětem díla je taktéž projektová dokumentace interiéru a řešení parkovacích ploch.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: Odbor strategického rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků