Veřejná zakázka: Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1305
Systémové číslo: P24V00000002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-055497
Na základě předběžného oznámení:
Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka
Datum zahájení: 25.01.2024
Nabídku podat do: 16.02.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části. Obě tyto části je možno realizovat samostatně a na sobě nezávisle, tzn. lze podat nabídku na libovolnou část či na obě části veřejné zakázky.

3.2.1 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky – ČÁST „A“ ( tj. údržba ploch veřejné zeleně)
Předmětem plnění je provádění údržby ploch veřejné zeleně na území města Šumperka. Plochy veřejné zeleně na území města Šumperka, zahrnující katastrální území Šumperk, Horní Temenice a Dolní Temenice jsou specifikovány v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Jedná se zejména o provádění těchto prací:
a) provádění čištění a úklidu ploch veřejné zeleně, především travnaté plochy, keřové plochy, živé ploty, skupiny stromů, dále pravidelný úklid parků, jednorázový úklid parků a sídlištní zeleně po zimě, jednorázový úklid chodníků v parcích po zimě, pravidelný úklid sídlištní zeleně, vše v rozsahu zadávací dokumentace,
b) provádění sečení trávníků s dosekáním a mulčování trávníků zařazených do I., II. a III. intenzivní třídy údržby dle zadávací dokumentace,

3.2.2 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky – ČÁST „B“ ( tj. údržba prvků veřejné zeleně)

Předmětem plnění je provádění údržby prvků veřejné zeleně na území města Šumperka. Prvky veřejné zeleně na území města Šumperka, zahrnující katastrální území Šumperk, Horní Temenice a Dolní Temenice jsou specifikovány v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

a) provádění údržby stávajících keřů a záhonů, provádění prořezávek stromů a náletů, provádění stříhání a tvarování živých plotů a zapojených skupin stromů, provádění zálivky,

b) provádění údržby prvků veřejné zeleně - údržba obalů (opláštění) mobilní zeleně, údržba rostlinného materiálu mobilní zeleně, a parkových příslušenství, údržba malých vodních prvků a děl (kašny, jezírka),

c) provádění provozních kontrol dětských hřišť a provádění úklidu dětských hřišť.Rozsah udržovaných ploch, druh a četnost prací, způsob provádění prací je stanoven v Příloze č. 2 - Standardní technologický předpis údržby ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šumperk
 • IČO: 00303461
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
 • Název oddělení: Majetkoprávní odbor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60057786

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sumperk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků