Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodavatel fotovoltaické elektrárny na střeše objektu kina Oko
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2023 18.07.2023 11:00
Most M 1 Sluneční, Šumperk
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 17.05.2023 05.06.2023 11:00
Parkovací dům Gagarinova vč. příjezdových komunikací z ulice Bratrušovská a ulice Gagarinova v Šumperku
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 12.05.2023 12.06.2023 11:00
Regenerace panelového sídliště Šumperk - SEVER - Revitalizace ul. Čajkovského a ul. Fibichova - zpracování PD
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 20.04.2023 14.06.2023 11:00
Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel – rozděleno na části
Město Šumperk
nadlimitní Zadáno 28.03.2023 17.04.2023 10:00
Komunikace Zábřežská - zpracování projektové dokumentace
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 08.03.2023 27.03.2023 10:00
Kino Oko - vestavba malého sálu
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 01.03.2023 12.04.2023 10:00
Sanace vlhkého zdiva v objektech „Dominikánský klášter“ a „Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie“ v Šumperku
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 28.02.2023 16.03.2023 13:00
Sběr, svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven z domácností ve městě Šumperku
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 22.11.2022 15.12.2022 10:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2022 02.12.2022 09:00
Regenerace panelového sídliště Prievidzská - 7. etapa
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 14.11.2022 07.12.2022 10:00
Slaboproudé rozvody při akci "Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku"
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2022 19.10.2022 11:00
Nemocnice Šumperk – výměna výtahu č. 30 v pavilonu C a výtahů č. 35, 36 v pavilonu B
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2022 04.08.2022 10:00
ZŠ Sluneční, Šumperk - rekonstrukce hygienického zařízení
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 09.06.2022 11.07.2022 10:00
Pronájem 28 ks výpočetní techniky pro zabezpečení zpracování výsledků voleb
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2022 06.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››