Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Čištění dešťových vpustí na území města Šumperka“
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2017 29.03.2017 10:00
Modernizace Zimního stadionu Šumperk - etapa 2a
Podniky města Šumperka a.s.
podlimitní Zadáno 01.03.2017 21.03.2017 14:00
Rekonstrukce povrchu vozovky na ulici Třebízského a v areálu MŠ v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2017 09.03.2017 10:00
ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, ODVOZU A ODSTRANĚNÍ (VYUŽITÍ) SMĚSNÉHO, BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO A OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU, STAVEBNÍHO ODPADU, PNEUMATIK A NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO MĚSTO ŠUMPERK
Město Šumperk
nadlimitní Zadáno 12.12.2016 01.02.2017 09:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2016 25.11.2016 12:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Balbínova v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2016 31.10.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Americká
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016 27.10.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Puškinova
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2016 24.10.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Čsl. armády v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2016 21.10.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Blahoslavova v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2016 21.10.2016 10:00
Pořízení pozaďové monitorovací stanice pro město Šumperk
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 02.09.2016 26.09.2016 13:30
Oprava chodníků mezi řadovými domy na ulici Nezvalova a Janáčkova v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2016 12.09.2016 10:00
Oprava povrchu vozovky na ulici Bohdíkovská - vnitroblok
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2016 12.09.2016 10:00
Oprava povrchu vozovky na ulici Zborovská - vnitroblok
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2016 12.09.2016 10:00
„Technické zhodnocení sloupů a svítidel veřejného osvětlení – Vrchlického, Lidická“
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2016 12.09.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10  ››