Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava povrchu vozovky na ulici Zborovská - vnitroblok
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2016 12.09.2016 10:00
„Technické zhodnocení sloupů a svítidel veřejného osvětlení – Vrchlického, Lidická“
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2016 12.09.2016 10:00
Pronájem 27 ks výpočetní techniky pro zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů v termínu 7.-8.10.2016
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 08.09.2016 14:00
Technické zhodnocení chodníků na ulici Nezvalova a B. Václavka v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2016 10.08.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Zahradní a Myslivecká v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2016 22.08.2016 10:00
„Technické zhodnocení chodníků na ulicích Jesenická, 8.května a Bachmačská v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jeremenkova a Jesenická v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
Oprava sloupů a svítidel veřejného osvětlení – na ulici Fibichova, v parku u Schola Viva a chodníku z ulice Šumavská na ulici Kmochova
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 24.05.2016 10:00
Oprava sloupů a svítidel veřejného osvětlení – na ulicích 8.května, Mendlova a chodníku mezi ulicemi J. z Poděbrad a Gen. Svobody
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 24.05.2016 10:00
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2015 14.12.2015 12:00
Revitalizace ulice Šumavská – zpracování projektové dokumentace
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2015 17.08.2015 11:00
S Jedničkou do světa poznání
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015 03.08.2015 10:00
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk
Město Šumperk
nadlimitní Zadáno 09.06.2015 04.08.2015 09:00
III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul. Temenická
Město Šumperk
podlimitní Zadáno 15.05.2015 24.07.2015 10:00
Úklidové služby v budově MěÚ Šumperk, Jesenická 31
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2015 06.03.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016