Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Metropolitní optická síť města Šumperka, Propojení úseku Knihovna 28. října – MěÚ Jesenická – zemní práce, uložení chráničky
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.12.2018 28.01.2019 11:00
Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém Města Šumperka
Město Šumperk
nadlimitní Příjem nabídek 11.12.2018 14.01.2019 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2018 17.12.2018 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ul. K.H. Máchy v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2018 14.12.2018 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ul. Čičákova v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2018 14.12.2018 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.
Město Šumperk
podlimitní Hodnocení 26.11.2018 14.12.2018 08:30
Poskytování hlasových služeb a služeb elektronických komunikací pro Město Šumperk
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2018 17.12.2018 12:00
ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, SVOZU A TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (PLAST, SKLO, NÁPOJOVÝ KARTON A PAPÍR) V ŠUMPERKU
Město Šumperk
nadlimitní Příjem nabídek 22.11.2018 08.01.2019 13:00
Dodávka stolu pro řečníka do obřadní síně radnice v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2018 14.11.2018 12:00
ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd
Město Šumperk
nadlimitní Vyhodnoceno 10.09.2018 16.10.2018 10:30
ÚDRŽBA PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNÉ ZELENĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA
Město Šumperk
nadlimitní Vyhodnoceno 17.08.2018 15.10.2018 13:00
ÚDRŽBA PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA
Město Šumperk
nadlimitní Vyhodnoceno 17.08.2018 15.10.2018 14:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici 8.května mezi ulicemi Jeremenkova a Bachmačská (zadní vchody č.o.58,60,62,64,66) v Šumperku.
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2018 10.07.2018 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jesenická v Šumperku v úseku od prodejny Penny Market po ulici M.R Štefánika
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 25.06.2018 10:00
Adventní program a vánoční trhy v Šumperku 2018
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.12.2017 01.03.2018 10:00
všechny zakázky