Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A
Podniky města Šumperka a.s.
podlimitní Příjem nabídek 25.02.2021 19.03.2021 00:00
Technické zhodnocení chodníků na ul. Čičákova v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2021 19.02.2021 09:00
„Oprava hlavního rozvodu teplé vody (TV) při tepelném zdroji K10-Evaldova, větev „A“, Evaldova 8, 16, 24 Šumperk“
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2021 26.02.2021 11:00
„Oprava hlavního rozvodu teplé vody (TV) při tepelném zdroji K3 - Anglická, v úseku Pod Senovou 22 podél objektu Pod Hájovnou 2, 4, 6, Šumperk“
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.02.2021 26.02.2021 11:00
Plán udržitelné městské mobility města Šumperka
Město Šumperk
podlimitní Hodnocení 28.01.2021 23.02.2021 10:00
Do odborných učeben bez bariér - 5. ZŠ Šumperk - stavební práce
Město Šumperk
podlimitní Hodnocení 05.01.2021 03.02.2021 14:00
Strategický plán rozvoje města Šumperka
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.10.2020 27.10.2020 10:00
Elektromobil formou operativního leasingu a dodávka a instalace chytré dobíjecí stanice
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.02.2020 20.02.2020 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jesenická v Šumperku v úseku od prodejny Penny Market po ulici M.R Štefánika
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 25.06.2018 10:00
Adventní program a vánoční trhy v Šumperku 2018
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.12.2017 01.03.2018 10:00
Sklad chemikálií na Bratrušovském v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2017 04.07.2017 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jeremenkova a Jesenická v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
všechny zakázky