Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě technických problému se systémem nebo přihlášením kontaktujte prosím podporu systému E-ZAK na emailu: nebo tel: +420 538 702 719.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Komunikace Zábřežská - zpracování projektové dokumentace
Město Šumperk
podlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 27.03.2023 10:00
Parkovací dům Gagarinova vč. příjezdových komunikací z ulice Bratrušovská a ulice Gagarinova v Šumperku
Město Šumperk
podlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 11.04.2023 10:00
Oprava chodníku na ul. Wolkerova v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2023 17.03.2023 10:00
Oprava stávajícího chodníku na ul. Zahradní v Šumperku - II. etapa
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2023 17.03.2023 09:00
Kino Oko - vestavba malého sálu
Město Šumperk
podlimitní Příjem nabídek 01.03.2023 06.04.2023 10:00
Sanace vlhkého zdiva v objektech „Dominikánský klášter“ a „Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie“ v Šumperku
Město Šumperk
podlimitní Hodnocení 28.02.2023 16.03.2023 13:00
ZŠ Šumavská, Šumperk - měření a regulace vytápění
Město Šumperk
podlimitní Hodnocení 15.02.2023 06.03.2023 10:00
Oprava hlavního rozvodu ÚT a TV při tepelném zdroji K3 Anglická na trase Anglická – Myslivecká – Zahradní
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2023 09.03.2023 11:00
Přeložka a rozšíření rozvodů VO ul. Vikýřovická v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.02.2023 14.02.2023 10:00
Výběrové řízení na výkon funkce městského architekta
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2022 01.04.2022 12:00
Rekonstrukce Domu kultury Šumperk – zpracování projektové dokumentace
Město Šumperk
nadlimitní Vyhodnoceno 18.01.2022 21.02.2022 10:00
Elektromobil formou operativního leasingu a dodávka a instalace chytré dobíjecí stanice
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.02.2020 20.02.2020 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jesenická v Šumperku v úseku od prodejny Penny Market po ulici M.R Štefánika
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 25.06.2018 10:00
Adventní program a vánoční trhy v Šumperku 2018
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.12.2017 01.03.2018 10:00
Sklad chemikálií na Bratrušovském v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2017 04.07.2017 10:00
všechny zakázky