Veřejné zakázky Města Šumperka

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šumperk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Oprava hlavního rozvodu tepla (ÚT) a teplé vody (TV) při tepelném zdroji K12-ČSA, vnitroblok Lidická, Šumperk“
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2020 31.01.2020 11:00
„Oprava hlavního rozvodu teplé vody (TV) při tepelném zdroji K3- Anglická,topná větev Zahradní od šachty Š1 po šachtu Š2, Šumperk“
Podniky města Šumperka a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2020 31.01.2020 11:00
Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel - rozděleno na části
Město Šumperk
podlimitní Příjem nabídek 10.01.2020 28.01.2020 14:00
Oprava amfiteátru, sady 1. máje v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.01.2020 31.01.2020 10:00
Lesní hřiště v Čarovném lese
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.01.2020 17.01.2020 10:00
Sečení poldrů a průlehů
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.12.2019 10.01.2020 10:00
Provádění manipulace s osobními vozidly na území města Šumperka pro období 2020 - 2024
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.12.2019 10.01.2020 10:00
Oprava hradební zdi úseku Z10 - ulice Okružní v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.12.2019 06.01.2020 10:00
PD - Kino Oko - vestavba malého sálu
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2019 07.01.2020 14:00
Dodávky vody ve vratných barelech a pronájem/výpůjčka výdejníků vody
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.09.2019 25.09.2019 12:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jesenická v Šumperku v úseku od prodejny Penny Market po ulici M.R Štefánika
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 25.06.2018 10:00
Adventní program a vánoční trhy v Šumperku 2018
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.12.2017 01.03.2018 10:00
Sklad chemikálií na Bratrušovském v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2017 04.07.2017 10:00
Technické zhodnocení chodníku na ulici Jeremenkova a Jesenická v Šumperku
Město Šumperk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
všechny zakázky